کیوان ریاضی مهر به عنوان مربی تیروکمان به باشگاه رادین پیوست

در راستای رسیدن به قله های ترقی کمانداران، همکاری باشگاه تیراندازی با کمان رادین و آکادمی تیر و کمان تیرگان آقای کیوان ریاضی مهر، کاپیتان و مربی اسبق تیم ملی به عنوان مربی تیروکمان به باشگاه رادین پیوست.